Det blev Upplands Bro

2012/01/03

Idag kom beskedet vi alla har väntat på så länge, var den nya huvudstadsbanan ska byggas. Det blev Önsta Gård i Upplands Bro.

Svensk galopp skriver så här på sin hemsida:  http://www.svenskgalopp.se/sg/nyheter-skg/nyheter/1274-nya-galoppbanan-i-upplands-bro-kommun.ht

Pressinformation från Svensk Galopp

Nya galoppbanan i Upplands-Bro Kommun

Nu är platsen för den nya huvudstadsbanan för svensk galoppsport klar. Ett avtal har skrivits om förvärv av ett markområde på ca 190 hektar vid Önsta Gård i närheten av Bro samhälle i Upplands-Bro kommun.

Ända sedan försäljningen av Täby Galopp har det pågått ett intensivt arbete med lokaliseringen för en ny galoppbana i huvudstadsområdet. Ett antal tänkbara områden har bedömts utifrån dussintals hårda och mjuka kriterier som ekonomi, markförutsättningar, närliggande infrastruktur, tillgänglighet, estetiska värden med mera. Den aktuella marken var efter detta utredningsarbete Svensk Galopps förstahandsval inför de förhandlingar som nu avslutats.

–          Markområdet är sedan tidigare också utpekat som utredningsområde för hästsport i den kommunala översiktsplanen, säger projektledaren på Svensk Galopp, Dag Johansson.

–          Att Upplands-Bro kommun har verkat aktivt och stöttande för en etablering har också varit avgörande i valet av plats. Vi vill i det sammanhanget särskilt rikta ett tack till Yvonne Stein, kommunalråd med ansvar för plan och exploatering i Upplands-Bro kommun, för hennes idoga support och stöd under arbetet med att finna en lokalisering och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med att skapa en högklassig hästsportanläggning i Bro

Den nya banan kommer att ligga i nära anslutning till E18 och med både pendeltågsstation och samhällsservice på gångavstånd. Stockholm Central nås på ca 30 min och till Arlanda är det ca 45 km. Från västra Sverige blir avståndet för tillresande ca 40 km kortare än idag.

Från södra Sverige är det ca 20 km längre än till Täby Galopp, men när förbifart Stockholm står klar så kommer både avstånd och körtid att kortas.

En ny typ av anläggning

–          Den nya huvudstadsbanan ska bli en anläggning för både träning och tävling, och med både gräs och allvädersbanor, säger Håkan Fredlund i Svensk Galopps styrelse.

–          Det blir dock en helt annan typ av anläggning än vad till exempel Täby Galopp. Framförallt ska den vara bättre dimensionerad och mer flexibel. En bärande tanke är att skapa en anläggning som är intim, vacker och har charm, dit det är trevligt att åka även om det inte är tävlingar. En del banor som nämnts av många som inspirerande när det gäller att skapa en bra publikanläggning är till exempel franska Clairefontaine och brittiska Towcester.
En annan viktig aspekt är kapacitetsutnyttjande.

–          När vi bygger en publikanläggning som den här så är det viktigt att planeringen av området görs så att vi kan använda anläggningen till annat än bara galopp säger Svensk Galopps ordförande Hans Hansson.

–          Gör man rätt från början så kan vi ha allt från annan hästsport till trädgårdsmässor, utomhusopera eller varför inte andra idrottsevenemang, utan att det påverkar hästar och träning.

Tillträde till all mark sker under hösten 2012. Arbetet med marken går nu vidare i olika etapper där den första innebär en planläggning av själva området. Projektorganisationen kommer sedan att innehålla en styrgrupp och en referensgrupp. Arbetet pågår nu internt med att bemanna dessa grupper.

– Det är också mycket viktigt att vi får till en god förankring inom sporten för det fortsatta arbetet samt att vi också får med oss människor med helt nya ögon. Vi har redan etablerat kontakter med internationella experter på anläggning av galoppbanor som kommer att vara med oss under resans gång.

Vidare information om projektet kommer i det närmaste genom informationsmöten hos de tre galoppsällskapen samt via Svensk Galopps hemsida.

Vidare kontakt:

Hans Hansson, ordförande Svensk Galopp,

0703-701 611

Dag Johansson, projektledare

0702-846 194

Gunnar Werner, VD Svensk Galopp

0705 – 670 760